Blog SEO/SEM. Skuteczne i techniczne porady o działaniach marketingowych. Blog o Reklamie Internetowej - tylko praktyka "/>Blog

Kategorie

Zapytaj o ofertę

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej Firmy

Przejdź do oferty
gru 19, 2020

Skuteczny plan marketingowy — jak go wykonać?

Komu potrzebny jest plan marketingowy?

Plan marketingowy jest jak kierownica w samochodzie, umożliwia skierowanie firmy na właściwą drogę rozwoju. Dzięki planowi, zarządzanie przedsiębiorstwem staje się łatwiejsze, można kontrolować postępy, które robi firma i osiągać zamierzone cele. Cele marketingowe dotyczą tego, co chcemy osiągnąć. Należy je rozsądnie ustalić, tak aby były możliwe do realizacji. Tu trzeba wziąć pod uwagę możliwości firmy i jej ekipy (posiadane zasoby, kompetencje zespołu itp.).

Cele należy określić poprzez wypisanie wyników, jakie chcemy osiągnąć w wyznaczonym terminie. W pierwszej kolejności należy określić cele ogólne, które planujemy zrealizować w ciągu kilku następnych lat, a następnie cele szczegółowe, które zawierają się w konkretnych liczbach i oznaczony został ich czas realizacji.

Określenie celów marketingowych może dotyczyć:

 • planowanego zysku,
 • udziału w rynku,
 • wielkości i wartości sprzedaży,
 • wzrostu wartości marki.

Monitoring rynku i analiza konkurencji

Monitoring rynku i analiza konkurencji powinny zostać wykonane jak najwcześniej w historii przedsiębiorstwa, potem te dane należy systematycznie aktualizować. Informacje te stanowią solidną podstawę do budowania pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Sprawdzenie, co robią nasi konkurenci i jakie osiągają przy tym efekty, są świetnymi podpowiedziami, w jakim kierunku można się rozwijać. Lepiej uczyć się na błędach cudzych niż własnych, zwłaszcza jeśli, przedsiębiorstwo jest dopiero w pierwszej fazie swojej działalności. Często jest tak, że marki, które są już od lat na rynku, przetestowały wiele rozwiązań i zdecydowały się na te najlepsze. Bazując na monitoringu rynku i doświadczeniach konkurencji, możemy dojść do wartościowych wniosków, które potem można przekuć na konkretne decyzje i w konsekwencji sukces naszej firmy.

Analiza konkurencji w sieci

W dobie Internetu, do którego w cywilizowanych krajach dostęp ma każdy, monitoring konkurencji w tym obszarze i późniejsza jego analiza to kluczowy element strategii biznesowej. Działania takie należy rozpocząć od postawienia kilku istotnych pytań.

 • Kim są konkurenci i czy są obecni w sieci?
 • Jakie kanały online wykorzystują konkurenci do zdobywania klientów?
 • Czy istnieją rankingi i badania dotyczące danej branży, które mogą nam pomóc w rozpoznaniu sytuacji?

Dzięki takiej analizie jesteśmy w stanie zobaczyć swoją pozycję w odniesieniu do całej branży. Łatwiej jest wtedy wskazać takie strefy, w których jeszcze nie działamy, a warto byłoby tam zaistnieć.

Plan marketingowy

Plan marketingowy obejmuje szereg skomplikowanych działań, zawiera przede wszystkim plan promocji i rozwoju firmy. Dzięki planowi można rozłożyć koszty prowadzenia kampanii nawet na kilka lat naprzód, rozrysować koszty i wydatki, poszczególne etapy i przewidywane zyski przedsiębiorstwa. W kolejnym etapie opracowuje się plan marketingu internetowego dla danego przedsiębiorstwa. Dziś żaden biznes nie odniesie dużego sukcesu bez obecności w sieci. Skuteczne kampanie reklamowe w Internecie pozyskują dla firmy większość jej nowych klientów.

Dlaczego trzeba przygotować brief marketingowy?

Brief to spis informacji, potrzebnych agencji reklamowej do zainicjowania działań. Ma znaczenie kluczowe, ponieważ na jego podstawie powstaje projekt pracy. Im dokładniejsze dane w briefie, tym specjaliści mogą lepiej przygotować się do wykonania zadania. Agencja reklamowa powinna poznać problemy przedsiębiorstwa i jego główną bolączkę.

Brief marketingowy powinien zawierać takie informacje jak:

 • informacje o marce i jej otoczeniu,
 • informacje o grupie docelowej, szczegółowy opis,
 • kluczowy problem do rozwiązania,
 • informacje dodatkowe, wcześniejsze działania marketingowe, w jakich kanałach firma się obecnie promuje itd.,
 • budżet kampanii reklamowej,
 • oczekiwania względem agencji reklamowej.

Objętość briefu marketingowego nie jest tak ważna, jak zawartość znajdujący się w nim informacji.

Postaw na specjalistów!

Znajomość obowiązujących trendów i monitorowanie działań konkurencyjnych firm to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Dzięki temu firma może podejmować nowe kroki i sprawnie funkcjonować na rynku. Regularna analiza konkurencji jest także ciągłym, motywującym bodźcem, obserwowanie postępów innych firm skutkuje tym, że nie chcemy pozostać w tyle. Trafne albo złe decyzje konkurentów to doskonała nauka dla każdej firmy, ich poznawanie z wyprzedzeniem pozwala na wyciąganie wniosków, które pozwolą opracować strategiczne rozwiązania dla naszej marki. Warto inwestować w marketing w sieci, to zadanie zleć doświadczonej agencji PIRmedia!

Podobał ci się artykuł ? - Zobacz naszą ofertę

Komentarze

Dodaj komentarz

Powrót