Kariera

sty 1, 2024

Specjalista do spraw sprzedaży

PiRmedia poszukuje aktualnie osób na stanowisko:
 
Specjalista ds. Sprzedaży 
Wymagania:

 • Dobra znajomość Internetu
 • Umiejętność nawiązywania i budowania relacji z Klientami / Partnerami
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność planowania i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność, kreatywność i szybkość uczenia się

 
Mile widziane:

 • Doświadczenie w sprzedaży telefonicznej lub B2B
 • Doświadczenie w marketingu internetowym

 
Do zadań należeć będzie:

 • Realizacja planów sprzedażowych
 • Rozpoznanie potrzeb reklamodawców w określonym segmencie rynku
 • Budowanie relacji z reklamodawcami i Partnerami
 • Przygotowanie ofert, planowanie kampanii reklamowych
 • Obsługa klientów firmy

 
Zapewniamy:

 • Atrakcyjny system wynagrodzenia
 • Miłą atmosferę pracy
 • Pakiet szkoleń
 • Pracę pełną wyzwań
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

Wyślij swoje CV: biuro@pirmedia.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PiRmedia sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres: Tarnowska 33, 87-100 Toruń) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001017410, NIP: 8792745701, reprezentowaną przez: Piotra Janowskiego – Prezesa Zarządu (dalej: ADO)

 2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu pozostawienia danych osobowych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji, jeżeli zostanie nam udzielona zgoda.

  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta.

  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego.

  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

 3. Pana/Pani dane będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko oraz przez okres 12 miesięcy, lub do chwili wycofania zgody, w przypadku jej wyrażenia na pozostawienie danych w bazie kandydatów do przyszłych rekrutacji.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane w jej oparciu.

 5. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,

  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Odbiorcami Pana/Pni danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi z zakresu wsparcia procesu rekrutacyjnego.

 9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Powrót